1 ზარი = 3 დახმარება

 

112 არის გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი, რომელიც მოსახლეობისაგან შეტყობინებებს იღებს სატელეფონო ნომერზე  - 1 1 2


გადაუდებელი შემთხვევა გულისხმობს, ნებისმიერ სიტუაციას, როდესაც შემდეგი საგანგებო სამსახურების დახმარებაა საჭირო:


    პოლიცია
    სახანძრო / სამაშველო
    სასწრაფო სამედიცინო


112 არის დამაკავშირებელი რგოლი ზარის ინიციატორსა და საგანგებო სამსახურებს შორის.


112-ის ოპერატორი ახდენს მოქალაქეებისგან შემოსული შეტყობინების მიღებას, დამუშავებას, შეფასებას და შემოდგომი რეაგირებისათვის აწვდის შესაბამისი საგანგებო სამსახურის/სამსახურების დისპეტჩერებს.