112-ის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები