საბიუჯეტო ფონდებიდან მიღებული თანხები

  • 2013 წლის I-III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ „112“-ისთვის არ არის გამოყოფილი რაიმე თანხა.

 


  • 2014 წლის III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან, სსიპ „112“-ისთვის არ არის გამოყოფილი რაიმე თანხა.

 


  • 2014 წლის III კვარტალში უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ან სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან სსიპ „112“-ს არ მიუღია რაიმე სახის ფინანსური დახმარება.

 

 

  • 2018 წელს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან 112-ისთვის თანხა გამოყოფილი არ ყოფილა