წლიური ანგარიში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ

   
     

 

 

 

 

 

 

„საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით უზრუნველყოფაზე) პასუხისმგებელი პირი: დიმიტრი ჯავახიშვილი ადმინისტრაციის (სამსახური) უფროსი


ელ. ფოსტა - publicinfo@112.ge

მობ: (+995) 577 01 11 89

ტელ: (+995) 32 241 96 59