დირექტორი

გიორგი არსოშვილი
პოლიციის პოლკოვნიკი, ღირსების ორდენის კავალერი

დაბადების თარიღი: 18 ოქტომბერი, 1980 წ.

განათლება:
2003-2006 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – სამართლის ფაკულტეტის დოქტორანტურა
1998-2003 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით; კვალიფიკაცია – იურისტი;
2001-2004 წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ეკონომიკის ფაკულტეტი; კვალიფიკაცია – ეკონომისტი.

სამუშაო გამოცდილება:
31.12.2019 – დღემდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დირექტორი

2016-2019 წწ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორი.
2012-2016 წწ. სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი
2009-2012 წწ. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტრო – სხვადასხვა თანამდებობა
2008-2009 წწ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ევროინტეგრაციის სამსახურის უფროსი
2008- 2009 წწ. ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“; სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის ექსპერტი
2005-2008 წწ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; სხვადასხვა თანამდებობა;
2006 წ. ევროკავშირის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის რეფორმის მხარდაჭერა“; სამართლის
ექსპერტი
2005 წ. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმისა და მონიტორინგის
დეპარტამენტი – მრჩეველი
2002-2004 წწ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდობა სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმისა-თვის“;
დამფუძნებელი და მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში;
2000-2001 წწ. საქართველოს უზენაესი სასამართლო,
სხდომის მდივანი.

ენები: ინგლისური, რუსული, გერმანული.

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

მოადგილეები