პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი (სტაჟიორი)

დანაყოფი: შსს სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ადმინისტრაციის (სამმართველო) ანალიზისა და პროექტების მართვის სამსახურის     

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 1

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 07/10/2020

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
 • ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
 • განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი 
 • უნარ-ჩვევები:
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • დამატებითი მოთხოვნები: კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office);


საკონკურსო თემატიკა:
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • მიმდინარე პროცესების ანალიზი;
 • მონაწილეობის მიღება პროექტების დაგეგმვასა და სამოქმედო გეგმის შედგენაში;
 • პროექტების ინიცირება და დაგეგმვა.


დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი  – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: შსს სსიპსაზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ეკონომიკური სამმართველო

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 1

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 01/09/2020

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
 • ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
 • განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (ეკონომიკის ან ფინანსების 
 • მიმართულებით)


უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ადაპტაციის უნარი;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;


დამატებითი მოთხოვნები:
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა: საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღება;
 • ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ტენდერის გამოცხადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მოცემული სხვა დავალებების შესრულება.


დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

სამუშაო რეჟიმი: სრული განაკვეთი

თანამდებობრივი სარგო: 1175 ლარი

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

განაცხადის წარდგენის ვადა: 2020 წლის 17 ივლისამდე.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირების მონიტორინგი;
 • სპეციალური ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით და სათანადო ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სუბიექტებისთვის;მონაცემების ანალიტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება მოთხოვნის საფუძველზე;
 • სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფისა და უფლებამოსილი ორგანოებისათვის ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას;
 • შესაბამისი დაანაყოფებისათვის ელექტრონული ზედამხედველობის განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუქტაჟის ჩატარებას;
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა:

საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბერი №337 დადგენილება;
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N995 ბრძანება;
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);
საქართველოს კანონი – ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“.

პიროვნული თვისებები:

 • ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;

კანდიდატებმა უნდა გამოგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

რეზიუმე /CV ((ატვირთული ფაილები უნდა იყოს PDF ფორმატის)
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

სპეციალური კონკურსის ეტაპებია:

 1. აპლიკაციების მიღება/გადარჩევა;
 2. ინდივიდუალური გასაუბრება;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე/CV შემდეგ მისამართზე: hr@112.ge და შესაბამის ველში (subject) მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი მონაცემები არ განიხილება.

სამუშაო ადგილი – თბილისი / რუსთავი

ორგანიზაციის შესახებ

• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ამოცანებია:
• გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვის მიზნით საგანგებო სიტუაციებსა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში ერთიანი სატელეფონო ნომრის − „112“-ის საშუალებით შეტყობინებების მიღება;
• უფლებამოსილ სუბიექტებთან ერთად საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევის აუცილებლობის სხვა შემთხვევების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვა და ამ მიზნით აღნიშნულ სუბიექტებთან კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა;
• ვიდეოანალიტიკური პროგრამების გამოყენებით 24-საათიანი უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის განხორციელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტისა და სამართალდარღვევის დაფიქსირებისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით;
• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და წესით ელექტრონული ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და მისი კონტროლი.

ადგილების რაოდენობა: 20

ფუნქციები–მოვალეობები
• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112″ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
• შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
• წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
• სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია
0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

სამუშაო რეჟიმი: სრული განაკვეთი

თანამდებობრივი სარგო: 1250 ლარი

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

განაცხადის წარდგენის ვადა: 2020 წლის 26 ივნისამდე.

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემის ფუნქციონირების მონიტორინგი;
 • სპეციალური ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით და სათანადო ინსტრუქციით გათვალისწინებულ ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სუბიექტებისთვის;
 • მონაცემების ანალიტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება მოთხოვნის საფუძველზე;
 • სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფისა და უფლებამოსილი ორგანოებისათვის ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას;
 • შესაბამისი დაანაყოფებისათვის ელექტრონული ზედამხედველობის განსახორციელებლად საჭირო ინსტრუქტაჟის ჩატარებას;
 • საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება;
 • საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური, რუსული ენების ცოდნა – (B1 დონე);
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (MS Office)

საკონკურსო თემატიკა:

საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბერი №337 დადგენილება;
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N995 ბრძანება;
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 27 დეკემბრის №108 ბრძანება (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ);
საქართველოს კანონი – ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“.

პიროვნული თვისებები:

 • ორგანიზებულობა, პასუხისმგებლობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;

კანდიდატებმა უნდა გამოგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

რეზიუმე /CV ((ატვირთული ფაილები უნდა იყოს PDF ფორმატის)
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; (ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

სპეციალური კონკურსის ეტაპებია:

 1. აპლიკაციების მიღება/გადარჩევა;
 2. ინდივიდუალური გასაუბრება;

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნეთ თქვენი რეზიუმე/CV შემდეგ მისამართზე: hr@112.ge და შესაბამის ველში (subject) მიუთითოთ პოზიციის დასახელება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი მონაცემები არ განიხილება.

სამუშაო ადგილი: თბილისი / რუსთავი

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ამოცანებია:
• გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვის მიზნით საგანგებო სიტუაციებსა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში ერთიანი სატელეფონო ნომრის − „112“-ის საშუალებით შეტყობინებების მიღება;
• უფლებამოსილ სუბიექტებთან ერთად საგანგებო სიტუაციებისა და გადაუდებელი დახმარების გაწევის აუცილებლობის სხვა შემთხვევების ოპერატიული და ეფექტიანი მართვა და ამ მიზნით აღნიშნულ სუბიექტებთან კოორდინირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა;
• ვიდეოანალიტიკური პროგრამების გამოყენებით 24-საათიანი უწყვეტი ვიდეომეთვალყურეობის განხორციელება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დანაშაულის ჩადენის, დანაშაულის მცდელობის ფაქტისა და სამართალდარღვევის დაფიქსირებისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით;
• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და წესით ელექტრონული ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის გაცემა და მისი კონტროლი.

ადგილების რაოდენობა: 20

ფუნციები და მოვალეობები:
• საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ,,112″ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
• შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
• წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
• სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია: 0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 30.01.2020

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). „112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას, როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო პირობები:

– დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი
– გრაფიკი: ცვლაში მუშაობა
– თანამდებობრივი სარგო: გამომუშავების მიხედვით

ფუნქცია-მოვალეობები:

– გამოძახებაზე დროულად გასვლა;
– ამწე ევაკუატორის(ობობა) საშუალებით ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე უსაფრთხოდ გადაყვანა;
– გამოძახებაზე საქმის შედგენა და დასრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

– საშუალო განათლება;
– ამწე ევაკუატორის (ობობა) მძღოლად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
– მართვის მოწმობა, მინიმუმ „B“ და „C“ კატეგორია (აუცილებელია რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მართვის მოწმობის ასლი)

უნარები:

– დისციპლინირებულობა;
– პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
– სწრაფი რეაგირება;
– ორგანიზებულობა;
– მოწესრიგებულობა;

შერჩევის ეტაპები:

I ეტაპი – რეზიუმეების მიღება/ შერჩევა;
II ეტაპი – ინდივიდუალური გასაუბრება;

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

– ჯანმრთელობის დაზღვევას;
– კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 15/11/2019

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1 (შტატგარეშე შრომითი ხელშეკრულებით)

ფუნქცია-მოვალეობები:

ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ანალიზი, მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და ანგარიშგება;
„112”-ის სამუშაო პროგრამის, საინფორმაციო პორტალის, ტექნიკური და პროცედურული ნაწილის ანალიზი;
„112“ -ში შემოსული შეტყობინებების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება;
განხორციელებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე სამუშაო ცვლების გადანაწილების, დატვირთვის შესაბამისად განრიგის შედგენისა და სამუშაო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის რეკომენდაციების წარდგენა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება, სასურველია სოციოლოგიის/ანალიტიკის/სტატისტიკის მიმართულებით
სამუშაო გამოცდილება: მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება
უცხო ენა: ინგლისური – არანაკლებ B2
კომპუტერული პროგრამები: აუცილებელია MS Office, My SQL/SQL და სტატისტიკურ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება SPSS, Stata ან R

უნარები:

ორგანიზების კარგი უნარი;
საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
მაღალი ანალიტიკური უნარები (პრობლემის გადაჭრა, კრიტიკული აზროვნება).

პიროვნული თვისებები:

ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ლოგიკური აზროვნების უნარი;
პასუხისმგებლობის გრძნობა;
გუნდური მუშაობის უნარი;
დეტალებზე ორიენტირებულობა;
ორგანიზებულობა.

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 20 ოქტომბერი.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge – სათაურში მიუთითეთ ანალიტიკოსი.

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). „112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 25.09.2019

თანამდებობრივი სარგო: 2250 (დარიცხული)

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

„112’’-ის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და მოქმედი სამართლებრივი აქტების პერიოდული განახლება;
„112“–ის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტებისა და დოკუმენტის სამართლებრივი ექსპერტიზა;
საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;
„112’’-ის წარმომადგენლობა სასამართლოში;
ადმინისტრაციული წარმოებისას ,,112’’-ის წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში;
„112’’-ის საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების თაობაზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, საერთაშორისო და სხვა დაწესებულებებთან ურთიერთობა;
„112“–ის დირექტორის სამართლებრივი კონსულტირება და დახმარება;
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების სამართლებრივი ექსპერტიზა;
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში „112“-ის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი).
არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება იურიდიული მიმართულებით, აქედან არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება საჯარო სამსახურში და 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მენეჯერულ პოზიციაზე.
სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word – ძალიან კარგად
Microsoft Office Excel – ძალიან კარგად
Microsoft Office PowerPoint – ძალიან კარგად

უნარ-ჩვევები:

 • საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოება;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • მაღალი ანალიტიკური უნარები;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ვადებზე და დეტალებზე ორიენტირებული.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში გთავაზობთ:

 • კომფორტულ სამუშაო გარემოს;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევით უზრუნველყოფას (თანამშრომელი და ოჯახის წევრები);
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
 • ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

კონკურსის ეტაპები:

 1. განცხადების გადარჩევა
 2. გასაუბრება

კანდიდატთა საყურადღებოდ: დაინტერესების შემთხვევაში თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნეთ hr@112.ge – სათაურში მიუთითეთ მთავარი იურისტი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. თბილისი, ლისის ქ. N 1ა, შსს სსიპ „112“; საკონტაქტო ტელეფონი: (032) 2-41-96-92;

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი /იურისტი/ – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: სსიპ – „112“- ის ადმინისტრაცია (სამსახური)

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ.თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 3

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განაცხადის წარდგენის ვადა: 29/09/2019

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა;
განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (იურიდიული მიმართულებით)

უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • მოტივირებულობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ადაპტაციის უნარი;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;

დამატებითი მოთხოვნები

საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (MS office);
ინგლისური ენის ცოდნა;

საკონკურსო თემატიკა:

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის №18 ბრძანება;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) სამართლებრივი დოკუმენტაციის წარმოებასა და მისი საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში მონაწილეობის მიღება;

ბ) სამართალწარმოებისა და სარჩელების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და წარმომადგენლობა სასამართლოში;

გ) სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, სხვადასხვა დავალებების შესრულება.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი /შესყიდვები/ – (სტაჟიორი)

დანაყოფი: სსიპ – „112“ – ის საფინანსო და ლოჯისტიკის სამსახური

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 2

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 29/09/2019

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით)

უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • მოტივირებულობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ადაპტაციის უნარი;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;

 

დამატებითი მოთხოვნები:

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office);

საკონკურსო თემატიკა:

„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – „112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის №18 ბრძანება;

ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღება;

ბ) ხელშეკრულებების გაფორმებაში მონაწილეობის მიღება;

გ) ტენდერის გამოცხადებაში მონაწილეობის მიღება;

დ) უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მოცემული სხვა დავალებების შესრულება.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;

(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა დადროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი /ბუღალტერი/ (სტაჟიორი)

დანაყოფი: სსიპ – „112“-ის საფინანსო და ლოჯისტიკის სამსახური

სამუშაო რეჟიმი: 09:00-18:00 (შეთანხმებით)

თანამდებობრივი სარგო: ანაზღაურების გარეშე

სამსახურის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი

ვაკანსიის რაოდენობა: 1

მისაღებ სტაჟიორთა რაოდენობა: 2

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 6 თვე

განცხადების წარდგენის ვადა: 29/09/2019

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

სრულწლოვანი ქმედუნარიანი საქართველოს მოქალაქე
ენა – სახელმწიფო ენის ფლობა
განათლება – უმაღლესი ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი (ეკონომიკის ან ფინანსების მიმართულებით)

უნარ-ჩვევები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • მოტივირებულობა;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • ადაპტაციის უნარი;
 • თავდაჯერებულობა;
 • გუნდური და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • დროის ეფექტიანად მართვის უნარი;
 • ინფორმაციის მიღებისა და გაზიარების უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობის უნარი;
 • კრიტიკული და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;

დამატებითი მოთხოვნები:

კომპიუტერული პროგრამები (MS Office);
საბუღალტრო პროგრამა – INFO (სასურველია)

საკონკურსო თემატიკა:

„საქართველოს კანონი საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“;
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -„112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 20 თებერვლის №18 ბრძანება;

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • პირველადი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ბუღალტრულ პროგრამაში, აღრიცხვის წარმოებაში მონაწილეობის მიღება;
 • მოთხოვნის შესაბამისად, საგადასახადო პორტალზე (rs.ge) ანგარიშ-ფაქტურების ატვირთვაში მონაწილეობის მიღება;
 • ინვენტარიზაციის პროცესში, დოკუმენტაციის დასკანერება/დაარქივებაში მონაწილეობის მიღება;
 • შიდა გადაცემის საფუძველზე, ინვენტარის გადაადგილების პროგრამაში ასახვის პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, უშუალო ხელმძღვანელის მიერ სხვადასხვა დავალებების შესრულება;

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა რეზიუმეები უნდა გამოაგზავნონ ელფოსტაზე hr@112.ge, რასაც თან უნდა ახლდეს შემდეგი დოკუმენტაცია:

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან;
(ატვირთული ფაილები უნდა იყოს JPG ფორმატის)

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს მხოლოდ იმ კანდიდატს, რომელიც აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. კონკურსის ეტაპებია: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა, გასაუბრება და სპეციალური შემოწმება;

გასაუბრების ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს საკონკურსო მოთხოვნებს და წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას. კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება აპლიკაციაში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ კანდიდატებს ეცნობებათ დამატებით. კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში ეცნობება გამარჯვებულ კანდიდატს.

შენიშვნა: სტაჟირებისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, სამინისტროს დანაყოფის ხელმძღვანელი აფასებს სტაჟიორებს წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასების შედეგების გათვალისწინებით სტაჟიორი ინიშნება შესაბამის თანამდებობაზე ან ეძლევა რეკომენდაცია სამინისტროს ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რითაც სტაჟიორს უპირატესობა ენიჭება კონკურსში მონაწილე თანაბარი შედეგების მქონე კანდიდატებთან. სტაჟირების დასრულების შემდგომ სტაჟიორებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს სტუდენტს, რომ არ შეფერხდეს ან/და ხელი არ შეეშალოს მის საგანმანათლებლო დღის წესრიგს.

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 2000 ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1 შტატგარეშე

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ანალიზი, მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და ანგარიშგება;
 • „112”-ის სამუშაო პროგრამის, საინფორმაციო პორტალის, ტექნიკური და პროცედურული ნაწილის ანალიზი;
 • „112“ -ში შემოსული შეტყობინებების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება;
 • განხორციელებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე სამუშაო ცვლების გადანაწილების, დატვირთვის შესაბამისად განრიგის შედგენისა და სამუშაო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის რეკომენდაციების
 • წარდგენა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება, სასურველია სოციოლოგიის/ანალიტიკის/სტატისტიკის მიმართულებით

სამუშაო გამოცდილება: მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება

უცხო ენა: ინგლისური – არანაკლებ B2

კომპუტერული პროგრამები: აუცილებელია MS Office, My SQL/SQL და სტატისტიკურ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება SPSS, Stata ან R

უნარები:

 • ორგანიზების კარგი უნარი;
 • საქმიანი დოკუმენტაციის წარმოების უნარი;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • მაღალი ანალიტიკური უნარები (პრობლემის გადაჭრა, კრიტიკული აზროვნება).

პიროვნული თვისებები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ლოგიკური აზროვნების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ორგანიზებულობა.

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 07 აგვისტო.

დაინტერესებულმა კანდიდატებმა, გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge

“112” წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). “112”-ის მთავარი მიზანია დაიცვას, როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, “112”-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო პირობები:

 • დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი
 • გრაფიკი: ცვლაში მუშაობა (დღე/ღამის ცვლა)
 • თანამდებობრივი სარგო: გამომუშავების მიხედვით.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • გამოძახებაზე დროულად გასვლა;
 • ევაკუატორის საშუალებით ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე უსაფრთხოდ გადაყვანა;
 • გამოძახებაზე საქმის შედგენა და დასრულება;
 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • საშუალო განათლება;
 • მძღოლად მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება;
 • აუცილებელია „B“, „C“, ,,D” და ,,E” კატეგორიის მართვის მოწმობა (აუცილებელია რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მართვის მოწმობის ასლი)


უნარები:

 • დისციპლინირებულობა;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • ორგანიზებულობა;
 • მოწესრიგებულობა.


შერჩევის ეტაპები:

 • განცხადების გადარჩევა;
 • ინდივიდუალური გასაუბრება;


ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა – 25/07/2019

სამუშაო ადგილი – თბილისი / რუსთავი

ორგანიზაციის შესახებ:

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი).

,,112″-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. ,,112″-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ადგილების რაოდენობა: 15

ფუნქციები-მოვალეობები:

 •  „112“ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
 •  შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 •  წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
 •  სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება;

საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge

რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 28.06.2019

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი (დარიცხული), შესაძლო გაზრდის პერსპექტივით

ადგილების რაოდენობა: 3 შტატგარეშე

ფუნქციები:

 • საქართველოს მასშტაბით გარე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების მონტაჟი:
 • სხვადასხვა ტიპის ვიდეო სისტემების მონტაჟი;
 • სხვადასხვა ტიპის არსებული ვიდეო სისტემების ხარვეზების დადგენა და აღმოფხვრა.


მოთხოვნა:
სამუშაო გამოცდილება მინიმუმ – 1 წელი (პროფილური)

განათლება: პრიორიტეტი მიენიჭება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბოლო კურსის სტუდენტებს /კურსდამთავრებულებს

უნარები:

 • ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • პროფესიონალიზმი;
 • ხარისხზე ორიენტირება;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.


ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში, შსს სსიპ “112” გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
 • ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა.

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 23 მაისი, 2019 წ.

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge

“112” წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). “112”-ის მთავარი მიზანია დაიცვას, როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, “112”-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო პირობები:

 • დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი
 • გრაფიკი: ცვლაში მუშაობა
 • თანამდებობრივი სარგო: გამომუშავების მიხედვით

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • გამოძახებაზე დროულად გასვლა;
 • ამწე ევაკუატორის (ობობა) საშუალებით ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე უსაფრთხოდ გადაყვანა;
 • გამოძახებაზე საქმის შედგენა და დასრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საშუალო განათლება;
 • ამწე ევაკუატორის (ობობა) მძღოლად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • მართვის მოწმობა, მინიმუმ “B” და “C” კატეგორია (აუცილებელია რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მართვის მოწმობის ასლი)

უნარები:

 • დისციპლინირებულობა;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • ორგანიზებულობა;
 • მოწესრიგებულობა;

შერჩევის ეტაპები:

I ეტაპი – რეზიუმეების მიღება/შერჩევა;
II ეტაპი – ინდივიდუალური გასაუბრება;

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში “112” გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 10/04/2019

სამუშაო ადგილი: თბილისი

თანამდებობრივი სარგო: 1000 ლარი (დარიცხული), შესაძლო გაზრდის პერსპექტივით

ადგილების რაოდენობა: 3 შტატგარეშე

ფუნქციები:

 • საქართველოს მასშტაბით გარე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების მონტაჟი:
 • სხვადასხვა ტიპის ვიდეო სისტემების მონტაჟი;
 • სხვადასხვა ტიპის არსებული ვიდეო სისტემების ხარვეზების დადგენა და აღმოფხვრა.


მოთხოვნა: სამუშაო გამოცდილება მინიმუმ – 1 წელი (პროფილური).

განათლება: პრიორიტეტი მიენიჭება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბოლო კურსის სტუდენტებს /კურსდამთავრებულებს.

უნარები:

 • ცვლილებებისადმი ადაპტაცია;
 • კომუნიკაციის უნარი;
 • პროფესიონალიზმი;
 • ხარისხზე ორიენტირება;
 • სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში, შსს სსიპ “112” გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
 • ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.


მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა.

განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 29 მარტი, 2019 წ.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • . NET-პლატფორმაზე არსებული სისტემის განვითარება;
 • „112”-ში ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნაში მონაწილეობის მიღება;
 • სხვადასხვა პროგრამული მოდულების ინტეგრაციაში მონაწილეობა, მხარდაჭერა და მონიტორინგი;

ზოგადი მოთხოვნები:

აუცილებელია უმაღლესი განათლება, (სასურველია ტექნიკური მიმართულებით ბაკალავრი ან მასთან გათანაბრებული);
მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება
სავალდებულოა ინგლისური ენის ცოდნა (B2-დონე)

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • . NET -პლატფორმაზე მუშაობის გამოცდილება;
 • C# ენის ცოდნა;
 • WPF-აპლიკაციის შექმნის გამოცდილება
 • ADO.NET ტექნოლოგიასთან და Entity Framework ბიბლიოთეკასთან მუშაობის გამოცდილება;
 • REST და WCF ვებ-სერვისებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • SQL -ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება
 • უპირატესობად ჩაითვლება: . NET Core – პლატფორმის ცოდნა

უნარ-ჩვევები:

 • ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • დროის ეფექტურად მართვა;
 • ერთდროულად რამდენიმე (2 ან მეტი) ამოცანაზე მუშაობის უნარი;
 • არანორმირებულ/სტრესულ გარემოში ეფექტური მუშაობის უნარი;
 • ახალი ტექნოლოგიების სწრაფი ათვისების უნარი.

შერჩევის ეტაპები:

I ეტაპი – რეზიუმეების მიღება/ შერჩევა;

II ეტაპი – ინდივიდუალური გასაუბრება;

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 19/12/2018

სამუშაო ადგილი – თბილისი / რუსთავი

ორგანიზაციის შესახებ:

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი).

,,112″-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. ,,112″-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ადგილების რაოდენობა: 15

ფუნქციები-მოვალეობები:

 • „112“ -თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
 • შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება;


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • მინიმალური განათლება
 • საშუალო სკოლა დამთავრებული

საკონკურსო კომისიის მისამართი
ქ. თბილისი, ლისის ქუჩა N1ა

საკონტაქტო ინფორმაცია:

0322-41-96-92; 0322-41-86-24

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 03.09.2018

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). „112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას, როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

სამუშაო პირობები:

დისლოკაციის ადგილი: ქ.თბილისი

გრაფიკი: ცვლაში მუშაობა

თანამდებობრივი სარგო: გამომუშავების მიხედვით

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • გამოძახებაზე დროულად გასვლა;
 • ევაკუატორის საშუალებით ავტომანქანის საჯარიმო სადგომზე უსაფრთხოდ გადაყვანა;
 • გამოძახებაზე საქმის შედგენა და დასრულება;


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საშუალო განათლება;
 • მძღოლად მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • მართვის მოწმობა, მინიმუმ „B“ და „C“ კატეგორია (აუცილებელია რეზიუმესთან ერთად გამოაგზავნოთ მართვის მოწმობის ასლიც)


უნარები:

 • დისციპლინირებულობა;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • ორგანიზებულობა;
 • მოწესრიგებულობა;


შერჩევის ეტაპები:


I ეტაპი – რეზიუმეების მიღება/ შერჩევა;

II ეტაპი – ინდივიდუალური გასაუბრება;

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;

გთხოვთ თქვენი რეზიუმე გამოგვიგზავნოთ მისამართზე – hr@112.ge

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა – 26/08/2018

შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირება მოხდება ვაკანსიის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში.

სამუშაო ადგილი: თბილისი/რუსთავი

ფუნქციები:
ოპერატორის პოზიცია გულისხმობს „112“- ში შემოსული გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინების მიღებას, დამუშავებასა და
შესაბამისი სამსახურისთვის გადაცემას სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.

 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირებისთვის, გადაუდებელი დახმარების გაწევის მიზნით,
 • შემოსული შეტყობინებების ეფექტური მართვა;
 • შემოსულ შეტყობინებებზე მყისიერი რეაგირება;
 • შემოსული შეტყობინების შინაარსიდან გამომდინარე, შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • “112”-თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინებების მიღება, შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
 • ქცევის ინსტრუქციისა და პროცედურული სტანდარტების დაცვა;
 • წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

უნარები:

 • გამართული მეტყველება;
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • სტრესულ სიტუაციასა და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობა;
 • ლოგიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობა.

პიროვნული თვისებები:

 • გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფი ადამიანის დახმარებისთვის მზაობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა.

სასურველია: ინგლისური, რუსული, თურქული, სომხური ან აზერბაიჯანული ენების ცოდნა (კანდიდატის მხრიდან უცხო ენის ცოდნის
დაფიქსირების შემთხვევაში, გასაუბრების ეტაპზე მოხდება ენის ცოდნის გადამოწმება).

*კანდიდატთა საყურადღებოდ!
ოპერატორთა შერჩევა ხორციელდება სარეზერვო ბაზისთვის. დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატი
მოიხსნება შერჩევიდან.

კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა ატვირთოს:

– სამოტივაციო წერილი ქართულ ენაზე (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), სადაც უნდა უპასუხოს 2 შეკითხვას:
1. აღწერეთ, რატომ გსურთ ამ პოზიციაზე მუშაობა
2. აღწერეთ, თქვენი პიროვნული თვისებები და/ან პროფესიული უნარ-ჩვევები, რომლებიც თქვენი აზრით, დაგეხმარებათ “112”-ის
ოპერატორად მუშაობაში
– განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
– უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

შერჩევის ეტაპები:

1. განაცხადების გადარჩევა;
2. ტესტირება;
3. გასაუბრება;
4. სპეციალური კურსი (ოპერატორის სამუშაო სპეციფიკისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის, ცოდნის და უნარების შემსწავლელი
კურსი, რომელიც შედგება პროგრამული, თეორიული, პრაქტიკული და საგამოცდო კომპონენტებისგან).

საკონტაქტო ინფორმაცია
0322-41-96-97; 0322-41-86-24
მარიამ ნოზაძე; მარიამ გახოკიძე

კანდიდატებს ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ შედეგების შესახებ ეცნობებათ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge-ის მეშვეობით ბმულზე

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი).
„112“-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. „112“-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით, სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზება, განხორციელება და ანგარიშგება;
 • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმირება, გეგმის პროექტის მომზადება და ხელმძღვანელისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;
 • სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისთვის აუცილებელი მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, ბაზრის კვლევის ჩატარება და სავარაუდო ფასების განსაზღვრა, შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;
 • შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების მომზადება და საჭიროების შემთხვევაში, მათში განსახორციელებელი ცვლილებების პროექტების მომზადება;
 • გაფორმებული ხელშეკრულებების ანგარიშგების კონტროლი და ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა;
 • სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების რეესტრის წარმოება, მათი ვადებისა და შესასყიდი ობიექტების რაოდენობების კონტროლი;
 • ელექტრონული ტენდერის სატენდერო პროცედურასთან დაკავშირებული კორესპონდენციის და სხვა მასალების (სატენდერო განცხადების, სატენდერო კომისიის სხდომების ოქმების პროექტების) მომზადება/გაგზავნა/განთავსება;

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი (ბაკალავრის ხარისხი)

სამუშაო გამოცდილება: 2 წელი

დაინტერესებული კანდიდატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge, სადაც ასევე მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია კანდიდატის მიმართ ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და შერჩევის პირობებისა შესახებ.

,,112’’ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). ,,112’’-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. ,,112’’-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ,,112’’-ის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და მოქმედი სამართლებრივი აქტების პერიოდული განახლება;
 • ,,112’’-ის სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული სამართლებრივი აქტებისა და დოკუმენტის სამართლებრივი ექსპერტიზა;
 • ხელშეკრულების მომზადება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების სამართლებრივი ექსპერტიზა;
 • “112”-ის სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი კონსულტირება და დახმარება;
 • ,,112’’-ის წარმომადგენლობა სასამართლოში;
 • ადმინისტრაციული წარმოებებისას ,,112’’-ის წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში;
 • ,,112’’-ის საქმიანობასთან დაკავშირებული დავების თაობაზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება;
 • თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ,,112’’-ის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
 • საჯარო ინფორმაციის გაცემის უზრუნველყოფა;
 • ,,112’’-ის საქმიანობის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების დაცვის/დამუშავების საკითხებზე ,,112’’-ის სტრუქტურული ერთეულების ინფორმირება;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სახელმწიფო და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, საერთაშორისო და სხვა დაწესებულებებთან ურთიერთობა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი იურიდიული განათლება (მაგისტრის ხარისხი)

სამუშაო გამოცდილება: იურიდიული მიმართულებით სახელმწიფო ორგანიზაციებში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება.

დაინტერესებული კანდიდატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge, სადაც ასევე მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია კანდიდატის მიმართ ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და შერჩევის პირობებისა შესახებ.

,,112’’ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). ,,112’’-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. “112”-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ,,112’’-ის სამსახურის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, პროექტების ინიცირება, დაგეგმვა და მართვა;
 • გადაუდებელი დახმარების მართვის სფეროში საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების, საზღვარგარეთის ქვეყნების შესაბამისი გამოცდილების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება/ინიცირება;
 • ,,112’’-ის მიზნების გათვალისწინებით, ადგილობრივ და ქვეყნის გარეთ არსებულ სახელმწიფო, კერძო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა და კომპეტენციის ფარგლებში წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელება;
 • სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში პრეზენტაციების მომზადება და ჩატარება;
 • საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ადგილობრივ და საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან კონტაქტის დამყარება და თანამშრომლობა;,,112’’-ის სერვისების განვითარების მიზნით, საჭიროებათა განსაზღვრა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, საჭიროების შესაბამისად სხვა დავალებების შესრულება.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება: სასურველია საერთაშორისო ურთიერთობების ან მენეჯმენტის მიმართულებით.
 • სამუშაო გამოცდილება: აუცილებელია საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; პროექტების წერისა და მართვის გამოცდილება.

დაინტერესებული კანდიდატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge, სადაც ასევე მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია კანდიდატის მიმართ ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და შერჩევის პირობებისა შესახებ.

,,112’’ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). ,,112’’-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. ,,112’’-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • პროექტების ინიცირება, შედგენა და პროექტის ციკლის მართვა – დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი, შეფასება;
 • პროექტში მონაწილე მხარეებთან მუდმივი კომუნიკაცია, საქმიანი მოლაპარაკებების წარმართვა;
 • თითოეული დაკავშირებული მხარის მოლოდინების პროგნოზირება, მათი ინტერესების გათვალისწინება;
 • ბიზნეს მოთხოვნების ანალიზი, პროექტის დოკუმენტაციის შედგენა/გაფორმება;
 • პროექტისთვის საჭირო დროთი განსაზღვრული ადამიანური და მატერიალური რესურსების განსაზღვრა და ოპტიმალურად განაწილება;
 • “112”-ის საქმიანობის სტრატეგიისა და სხვადასხვა დოკუმენტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, საჭიროების შესაბამისად სხვა დავალებების შესრულება.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: აუცილებელია უმაღლესი განათლება, სასურველია მენეჯმენტის მიმართულებით.

სამუშაო გამოცდილება: აუცილებელია პროექტების მართვის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.

დაინტერესებული კანდიდატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge, სადაც ასევე მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია კანდიდატის მიმართ ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და შერჩევის პირობებისა შესახებ.

,,112’’ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). ,,112’’-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. ,,112’’-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ანალიზი და მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება;
 • ,,112’’-ის სამუშაო პროგრამის, საინფორმაციო პორტალის, ტექნიკური და პროცედურული ნაწილის ანალიზი;
 • ,,112’’-ში შემოსული შეტყობინებების ანალიზი და სტატისტიკური დამუშავება;
 • განხორციელებული კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე სამუშაო ცვლების გადანაწილების, დატვირთვის შესაბამისად განრიგის შედგენისა და სამუშაო პროცესის ეფექტიანად წარმართვისათვის რეკომენდაციების წარდგენა.

ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: სასურველია უმაღლესი განათლება ტექნიკური მიმართულებით.

სამუშაო გამოცდილება: მსგავს პოზიციაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.

დაინტერესებული კანდიდატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge, სადაც ასევე მოცემულია დამატებითი ინფორმაცია კანდიდატის მიმართ ორგანიზაციის მოთხოვნებისა და შერჩევის პირობებისა შესახებ.

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

ოპერატორის პოზიცია გულისხმობს „112“- ში შემოსული გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინების მიღებას, დამუშავებასა და შესაბამისი სამსახურისთვის გადაცემას სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.

 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირებისთვის, გადაუდებელი დახმარების გაწევის მიზნით, შემოსული შეტყობინებების ეფექტური მართვა;
 • შემოსულ შეტყობინებებზე მყისიერი რეაგირება;
 • შემოსული შეტყობინების შინაარსიდან გამომდინარე, შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • “112”-თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინებების მიღება, პარალელურად შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
 • ქცევის ინსტრუქციისა და პროცედურული სტანდარტების დაცვა;
 • წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

მინიმალური განათლება

სრული საშუალო განათლება.

ცოდნა / უნარები / პიროვნული თვისებები:

ცოდნა:

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ცოდნა (საქართველოს ქალაქები, მუნიციპალიტეტები და მუნიციპალური ცენტრები);

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №1073-ის ცოდნა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ).

უნარები:

 • გამართული მეტყველება;
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • სტრესულ სიტუაციასა და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობა;
 • ლოგიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობა.


პიროვნული თვისებები:

 • გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფი ადამიანის დახმარებისთვის მზაობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა.


დამატებითი ინფორმაცია

კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა ატვირთოს:

– სამოტივაციო წერილი ქართულ ენაზე (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), სადაც უნდა უპასუხოს 2 შეკითხვას:

1. აღწერეთ, რატომ გსურთ ამ პოზიციაზე მუშაობა

2. აღწერეთ, თქვენი პიროვნული თვისებები და/ან პროფესიული უნარ-ჩვევები, რომლებიც თქვენი აზრით, დაგეხმარებათ “112”-ის ოპერატორად მუშაობაში

– განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

– უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

შერჩევის ეტაპები:

1. განაცხადების გადარჩევა;

2. ტესტირება;

3. გასაუბრება;

4. სპეციალური კურსი (ოპერატორის სამუშაო სპეციფიკისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის, ცოდნის და უნარების შემსწავლელი კურსი, რომელიც შედგება პროგრამული, თეორიული, პრაქტიკული და საგამოცდო კომპონენტებისგან).

სამუშაო ადგილი : თბილისი/რუსთავი

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

*კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ოპერატორთა შერჩევა ხორციელდება სარეზერვო ბაზისთვის. დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატი მოიხსნება შერჩევიდან.

– კანდიდატთა შერჩევის პროცესი სრულდება განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 4 თვის ვადაში;

– შერჩევის ბოლო ეტაპია – სპეციალური კურსი, რომელიც წარმატებით გავლილად ჩაითვლება, თუ კანდიდატი დააგროვებს სპეციალური კურსის ფარგლებში გათვალისწინებული გამოცდების ქულათა მაქსიმუმის არანაკლებ 60%-ს. სპეციალურ კურსს გაივლიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გადალახავენ შერჩევის წინა ეტაპებს (ტესტირება, გასაუბრება);

– სპეციალური კურსის ხანგრძლივობაა არაუმეტეს 45 სამუშაო დღისა საგამოცდო პერიოდის ჩათვლით;

– შერჩევის ეტაპების წარმატებით გავლის შემდეგ, კანდიდატები ჩაირიცხებიან სარეზერვო ბაზაში, ხოლო ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში დასაქმება შეიძლება განხორციელდეს „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №995 ბრძანებისა და სამსახურის გავლის მომწესრიგებელი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;

– დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე : (www.hr.gov.ge) რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით;

– კანდიდატებს ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ შედეგებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციის შესახებ ეცნობებათ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

 • პროფესიული ზრდისა და შეფასების სისტემის საფუძველზე კარიერული განვითარების საშუალებას;
 • თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს;
 • შშმ პირებისთვის ადაპტირებულ სამუშაო გარემოს;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
 • ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 05.01.2018

„112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინებებს და შემდგომი რეაგირებისთვის გადასცემს შესაბამის სამსახურებს (პოლიცია, სახანძრო/სამაშველო სამსახური და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი). 112-ის მთავარი მიზანია დაიცვას როგორც ადამიანების სიცოცხლე, ისე კერძო და საზოგადოებრივი საკუთრება, როცა წამები გადამწყვეტია. 112-ის მისიაა შემცირდეს გადაუდებელი დახმარების მიღების დრო.

ფუნქცია-მოვალეობები:

ოპერატორის პოზიცია გულისხმობს „112“- ში შემოსული გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინების მიღებას, დამუშავებასა და შესაბამისი სამსახურისთვის გადაცემას სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.

 • სამსახურებრივი უფლებამოსილების ფარგლებში, საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირებისთვის, გადაუდებელი დახმარების გაწევის მიზნით, შემოსული შეტყობინებების ეფექტური მართვა;
 • შემოსულ შეტყობინებებზე მყისიერი რეაგირება;
 • შემოსული შეტყობინების შინაარსიდან გამომდინარე, შემთხვევის სპეციფიკის განსაზღვრა და გასაწევი დახმარების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა;
 • 112-თან დაკავშირების სხვადასხვა არხით შეტყობინებების მიღება, პარალელურად შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში დამუშავება და გადაცემა;
 • ოპერატორის ქცევის ინსტრუქციისა და პროცედურული სტანდარტების დაცვა;
 • წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის შესაბამისად ცვლაში მუშაობა;
 • სამსახურებრივი უფლება-მოსილების ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დავალებების შესრულება.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მინიმალური განათლება:

სრული საშუალო განათლება.

ენები:

ქართული – ძალიან კარგად.

სასურველია: ინგლისური, რუსული, თურქული, სომხური, აზერბაიჯანული.

ცოდნა / უნარები / პიროვნული თვისებები:

ცოდნა:

 • საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ცოდნა (საქართველოს ქალაქები, მუნიციპალიტეტები და მუნიციპალური ცენტრები);
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №1073-ის ცოდნა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ,,112“-ის დებულების დამტკიცების შესახებ).

უნარები:

 • გამართული მეტყველება;
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება;
 • სწრაფი რეაგირება;
 • სტრესულ სიტუაციასა და დატვირთულ რეჟიმში მუშაობა;
 • ლოგიკური აზროვნება;
 • გუნდური მუშაობა.
 • პიროვნული თვისებები:
 • გადაუდებელ სიტუაციაში მყოფი ადამიანის დახმარებისთვის მზაობა;
 • მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • პუნქტუალურობა;
 • ორგანიზებულობა.
 • დამატებითი მოთხოვნები:
 • Microsoft Office – მომხმარებლის დონეზე.
 • კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა ატვირთოს:
 • სამოტივაციო წერილი ქართულ ენაზე (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), (აღწერეთ რატომ გსურთ ამ პოზიციაზე მუშაობა და როგორ წარმოგიდგენიათ „112“- ის ოპერატორობა);
 • სრული საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

(მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.)

შერჩევის ეტაპები:

 1. განაცხადების გადარჩევა;
 2. ტესტირება;
 3. გასაუბრება;
 4. სპეციალური კურსი (ოპერატორის სამუშაო სპეციფიკისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის, ცოდნის და უნარების შემსწავლელი კურსი, რომელიც შედგება პროგრამული, თეორიული, პრაქტიკული და საგამოცდო კომპონენტებისგან).

*კანდიდატთა საყურადღებოდ დამატებითი ინფორმაცია:

 • კანდიდატის მხრიდან უცხო ენის ცოდნის დაფიქსირების შემთხვევაში, გასაუბრების ეტაპზე მოხდება ენის ცოდნის გადამოწმება;
 • სპეციალური კურსის ხანგრძლივობაა არაუმეტეს 45 სამუშაო დღისა საგამოცდო პერიოდის ჩათვლით;
 • სპეციალური კურსი წარმატებით გავლილად ჩაითვლება, თუ კანდიდატი დააგროვებს სპეციალური კურსის ფარგლებში გათვალისწინებული გამოცდის ქულათა მაქსიმუმის არანაკლებ 60%-ს;
 • შერჩევის ეტაპების წარმატებით გავლის შემდეგ, კანდიდატები ჩაირიცხებიან სარეზერვო ბაზაში, ხოლო ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში დასაქმება შეიძლება განხორციელდეს „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N995 ბრძანებისა და სამსახურის გავლის მომწესრიგებელი სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;
 • კანდიდატთა შერჩევის პროცესი სრულდება განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 4 თვის ვადაში;
 • კანდიდატებს ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ შედეგებისა და სხვა დამატებითი ინფორმაციის შესახებ ეცნობებათ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

ჩვენთან დასაქმების შემთხვევაში „112“ გთავაზობთ:

 • პროფესიული ზრდისა და შეფასების სისტემის საფუძველზე კარიერული განვითარების საშუალებას;
 • თანამედროვე და კომფორტულ სამუშაო გარემოს;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევას;
 • კორპორატიული ტელეფონის ნომერს;
 • ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე www.hr.gov.ge რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge – ის მეშვეობით ბმულზე

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 19.03.2017

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • 2 (ორი) წლიანი გამოცდილება ოპერატორის პოზიციაზე;
 • სასურველია სამედიცინო ან იურიდიული განათლება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office);
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • აკადემიური მეტყველების უნარი;
 • მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა სასაუბრო დონეზე (მაგ. ინგლისური, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული, თურქული, ფრანგული, გერმანული ან სხვა).

შერჩევის პრინციპი და ვადები:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 • ზოგადი ინტელექტის (IQ) და პიროვნული მახასიათებლების საკვლევი ტესტი;
 • გასაუბრება;
 • კომპიუტერული პრაქტიკისა და ბეჭდვითი უნარების გამოცდა;
 • ტრენინგი – ხანგრძლივობა 8 დღე;
 • გამოცდა;
 • პრაქტიკული სწავლება – ხანგრძლივობა 10 დღე;
 • შემაჯამებელი გამოცდა.

კანდიდატები რომლებიც წარმატებით გადალახავენ ყველა ეტაპს ავტომატურად მოხვდებიან შსს სსიპ – „112“-ის (დეპარტამენტი) სარეზერვო ბაზაში. ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, დასაქმდებიან სარეზერვო ბაზაში მყოფი კანდიდატები.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი ავტობიოგრაფია (CV) (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge;

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 11/08/2016

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:
შესარჩევი პროცედურების დაგეგმვა და ადმინისტრირება (რეზიუმეს განხილვა, ტესტირება და გასაუბრება);
სატრენინგო პროგრამების დამუშავება და დახვეწა;
ტრენინგის/კურსის შეფასება და მისი ანალიზი;
პერსონალისთვის ფსიქოლოგიური ტესტირების ადმინისტრირება და მათი პიროვნული პროფილების ანალიზი;
თანამშრომელთა საჭიროებების კვლევა და მათი განვითარების სისტემების შემუშავება;
პერსონალის შეფასება და ქცევის კორექციაზე მუშაობა;
თანამშრომელთა შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემების შექმნა და შეფასება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
უმაღლესი განათლება ფსიქოლოგიის მიმართულებით (მაგისტრის ხარისხი);
აღნიშნული მიმართულებით 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;
უცხო ენის ცოდნა (ინგლისური ან რუსული);
პიროვნული მახასიათებლების შემსწავლელი ტესტის MMPI_ის ცოდნა და მისი გამოყენების უნარი.

დამატებითი მოთხოვნები:
SPSS-ის პროგრამასთან მუშაობის გამოცდილება;
კვლევის დაგეგმვის და ანგარიშის წერის გამოცდილება;
ეფექტური პრეზენტაციის უნარი;
ანალიტიკური და ლოგიკური აზროვნების უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი;
დროის მართვის უნარი.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზიუმე/CV ქართულ ენაზე (რეზიუმეს თან დაურთეთ ფოტოსურათი)

მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე: mail hr@112.ge.
განიხილება მხოლოდ მოთხოვნების შესაბამისი რეზიუმე.
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა – 31/05/2016

ძირითადი ფუნქცია – მოვალეობები:

 • პროექტების ხელმძღვანელობა და მართვა;
 • პროექტის ძირითადი პარამეტრების: დროის, ადამიანური და მატერიალური რესურსების განსაზღვრა და ოპტიმალური განაწილება;
 • პროექტების მომავალი განვითარების შეფასება და მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზირება;
 • პროექტებთან დაკავშირებული ტექნიკური დავალებების მომზადება;
 • დონორებთან ურთიერთობა;
 • პროექტებთან დაკავშირებული ანგარიშების რეგულარული ფორმირება და ხელმძღვანელობისთვის წარდგენა.


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • განათლება ბაკალავრის ხარისხი (სასურველია ბიზნეს ადმინისტრირების, პროექტის მართვის ან მენეჯმენტის მიმართულებით);
 • პროექტების მართვის მიმართულებით არანაკლებ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • Office პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის (B2 დონე) ცოდნა.


სასურველია
:

 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯმენტში მუშაობის გამოცდილება;
 • საერთაშორისო პროექტებში მუშაობისა და დონორებთან ურთიერთობის გამოცდილება;
 • პროექტების ინიცირებისა და საპროექტო განცხადების წერის გამოცდილება;
 • ·რუსული ენის (B1 დონე) ცოდნა.

პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 • კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დაგეგმვის და ორგანიზების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • კრეატიულობა.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე/CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge;

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 25/02/2016

ძირითადი ფუნქცია – მოვალეობები:

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მენეჯმენტი;
„112“–ის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და სტანდარტების შესახებ რეკომენდაციების მომზადება;
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ორგანიზება და მასში უშუალო მონაწილეობა;
ადამიანური რესურსების მართვის ბაზის შემუშავება, დანერგვა და წარმოება;
სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამოყალიბება;
სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება;
თანამშრომელთა შრომითი კმაყოფილების დონის კვლევა/ამაღლება;
შეფასების, მოტივაციის, ასევე წახალისების სისტემის შემუშავება და დანერგვა;
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს დაგეგმვა, ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მონიტორინგი;
ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიული გეგმის შემუშავება.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი მენეჯმენტის ან ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში);
მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება შესაბამისი მიმართულებით;
მენეჯერის პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ ერთ წლიანი გამოცდილება;
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები.

სასურველი მოთხოვნები:

საქმის დროსა და მოქმედებაში დამოუკიდებლად დაგეგმვის, მისი ორგანიზების უნარი;
პასუხისმგებლობა;
ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
ლოგიკური აზროვნების უნარი;
გუნდური მუშაობის უნარი;
ინიციატივის და მართვის უნარი;
ვერბალური და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი;
ჯგუფის მართვის უნარი;
ინგლისური ან რუსული ენის ცოდნა;

შერჩევის პრინციპი და ვადები:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

ზოგადი ინტელექტის და პიროვნული მახასიათებლების შემსწვავლელი ტესტი (IQ).
გასაუბრება;
ინდივიდუალური დავალება.

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოაგზავნოთ რეზიუმე/CV მითითებულ მისამართზე hr@112.ge;

განიხილება მხოლოდ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისი რეზიუმეები.

განაცხადის წამოდგენის საბოლოო ვადა_ 17.12.2015.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

3 (სამი) წლიანი სამუშაო გამოცდილება შესაბამისი პროფილით
უმაღლესი განათლება, მაგისტრის ხარისხი (ტექნიკური, იურიდიული ან ეკონომიკური)
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office)
ინგლისური ენის ცოდნა

სამართლებრივი აქტების ცოდნა:

 • საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ” დებულების დამტკიცების შესახებ”
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N3 ბრძანება ,,კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობების და წესის დამტკიცების თაობაზე“
 • სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 სექტემბრის N7 ბრძანება ,,შესყიდვების ობიექტების იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესის დამტკიცების შესახებ“


სამუშაოს აღწერა:

 • შესყიდვების ხელმძღვანელობა და შესყიდვების თანამშრომელთა საქმიანობის კოორდინაცია
 • სახელმწიფო შესყიდვებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესებისა და ნორმების დაცვისა და შესრულების კონტროლი
 • სსიპ 112-ის ბიუჯეტის ფარგლებში დეპარტამენტის მიერ შესყიდვების გეგმის შესაბამისად შესყიდვების განხორციელების ორგანიზება
 • 112-ის დეპარტამენტის ფუნქციონირებისათვის განსახორციელებელი შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია და კონტროლი
 • 112-ის დეპარტამენტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული ინფორმაციის საფუძველზე 112-ის ბიუჯეტის ფარგლებში შესასყიდი სამუშაოებისა და მომსახურებათა წლიური გეგმის შედგენა და მისი განხორციელების მონიტორინგი
 • შესყიდვებისათვის საჭირო კანონმდებლობით განსაზღვრული წესებისა და ნორმების დაცვა და მათი შესრულების უზრუნველყოფა
 • საქართველოში მოქმედი შესყიდვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და შესყიდვებისათვის სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება და შესყიდვების შესახებ განცხადებებისა და ანგარიშების გამოქვეყნება
 • პრეტენდენტთა მიერ წარმოდგენილი წინადადებების სატენდერო კომისიაზე განსახილველად გატანა და შესაბამისი ოქმის შედგენა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილი წინადადებების დეტალური შესწავლის მიზნით მუშა ჯგუფების შექმნა
 • ტენდერის მონაწილეებისათვის ტენდერის შედეგების შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეტყობინებათა დაგზავნა და გამარჯვებული პრეტენდენტისათვის ხელშეკრულების გასაფორმებლად შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება
 • დეპარტამენტის მიერ გასაფორმებელი შესყიდვების ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან შეთანხმების უზრუნველყოფა
 • ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურებისა და პირობების დაცვის კოორდინაცია
 • დეპარტამენტის დირქტორის სხვა დავალებათა შესრულება
 • ასრულებს დეპარტამენტის დირექტორის, დირექტორის მოადგილეების და შესაბამისი სამსახურის უფროსის მითითებებს და შესაბამისი მოხსენებით და ანგარიშით წარსდგება მათ წინაშე
 • აძლევს შესაბამისი შესყიდვების თანამშრომლებს დავალებებსა და მითითებებს
 • ამყარებს ურთიერთობებს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან
 • კონტროლს უწევს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ორგანიზაციული და პრაქტიკული სამუშაოების განხორციელებას
 • დგენს შესასყიდი სამუშაოთა და მომსახურებათა წლიურ გეგმას


შერჩევის პრინციპი:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 • ზოგადი ინტელექტის (IQ) და პიროვნული მახასიათებლების საკვლევი ტესტი
 • გასაუბრება
 • პროფესიული ტესტი


თანამდებობრივი სარგო – 1875 ლარი

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 31.05.2015

შინაგან საქმეთ სამინისტროს სსიპ – „112“-ის (დეპარტამენტი)

სპეციალისტი (ოპერატორი) – დასაქმების პერსპექტივით, სარეზერვო ბაზისთვის

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • 2 (ორი) წლიანი სამუშაო გამოცდილება ოპერატორის პოზიციაზე;
 • სასურველია სამედიცინო ან იურიდიული განათლება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office);
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • აკადემიური მეტყველების უნარი;
 • მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა სასაუბრო დონეზე (მაგ. ინგლისური, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული, თურქული, ფრანგული, გერმანული ან სხვა).


შერჩევის პრინციპი და ვადები:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 • ზოგადი ინტელექტის (IQ) და პიროვნული მახასიათებლების საკვლევი ტესტი;
 • კომპიუტერული პრაქტიკისა და ბეჭდვითი უნარების გამოცდა;
 • გასაუბრება;
 • ტრენინგი – ხანგრძლივობა 8 დღე;
 • გამოცდა;
 • პრაქტიკული სწავლება – ხანგრძლივობა 10 დღე;
 • შემაჯამებელი გამოცდა.


კანდიდატები რომლებიც წარმატებით გადალახავენ ყველა ეტაპს ავტომატურად მოხვდებიან შსს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი) სარეზერვო ბაზაში. ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, დასაქმდებიან სარეზერვო ბაზაში მყოფი კანდიდატები.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge;

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი)

ვაკანსია – კადრების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი (HR)

ძირითადი ფუნქცია – მოვალეობები:

 • ადამიანური რესურსების მიმართულებით სტრატეგიის შემუშავება/განახლება
 • პროფესიული განვითარების პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი
 • სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის მომზადება
 • კადრების შერჩევის პროცესში მონაწილეობა
 • თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებისთვის ტრენინგების მოძიება და ორგანიზება
 • HR-ის მიმართულებით სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა
 • თანამშრომელთა მოტივაციისთვის საჭირო მეთოდების შემუშავება და დანერგვა
 • მონაცემთა ბაზის დამუშავების ტექნოლოგიების ცოდნა


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი) ბიზნეს ადმინისტრირების ან მენეჯმენტის სპეციალობით
 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება შესაბამისი მიმართულებით
 • ინგლისური ენის ცოდნა
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
 • აკადემიური წერის უნარი

დამატებითი მოთხოვნები:

 • ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში მიღებული განათლების დამადასტურებელი სერთიფიკატი
 • გრამატიკულად სწორი მეტყველების უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • ლოგიკური აზროვნების უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარები
 • დროის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი
 • ეფექტური პრეზენტაციის უნარი

შერჩევის პრინციპი და ვადები:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 1. ზოგადი ინტელექტის ტესტი (IQ)
 2. გასაუბრება
 3. პროფესიული ტესტი

გთხოვთ, CV გამოგზავნოთ ელფოსტაზე: hr@112.ge 2015 წლის 4 აპრილის ჩათვლით

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი)

ვაკანსია – ჟესტების ენის მცოდნე სპეციალისტი (ოპერატორი)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. ჟესტების ენის სრულყოფილად ცოდნა;

(სმენადაქვეითებული და შეზღუდული მეტყველების მქონე პირებისთვის ვიდეო ზარის მეშვეობით, დახმარების გაწევის მიზნით)

2. კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office);

3. სწრაფი ბეჭდვა;

4. აკადემიური მეტყველების უნარი.

შერჩევის პრინციპი და ვადები:

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 • IQ ტესტი;
 • კომპიუტერული პრაქტიკის გამოცდა და ბეჭდვის პრაქტიკის გამოცდა;
 • გასაუბრება ჟესტების ენის მცოდნე სპეციალისტთან;
 • ტრენინგი – ხანგრძლივობა 8 დღე;
 • გამოცდა;
 • პრაქტიკული სწავლება – ხანგრძლივობა 10 დღე;
 • შემაჯამებელი გამოცდა.

გთხოვთ დაწვრილებით მიუთითოთ ჟესტების ენის ფლობის გამოცდილების შესახებ CV-ში ან თანდართულ წერილში.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge; განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 04/11/2014

შინაგან საქმეთ სამინისტროს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი)

ვაკანსია – სპეციალისტი (დიზაინერი)

ფუნქცია – მოვალეობები:

 • პრომო და ბეჭდვითი მასალების დიზაინის შემუშავება;
 • საიმიჯო პროდუქციის დიზაინის შემუშავება;
 • დიზაინისთვის საჭირო დეტალების: ლოგო, კოლაჟი, ილუსტრაციების ტექსტური ფენების შექმნა;
 • გრაფიკული ვიდეო რგოლის შექმნა;
 • ვებ გვერდის და სხვა სოციალური ქსელებისათვის დიზაინების შემუშავება;
 • სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მასალების დამოუკიდებლად მოძიება და დამუშავება;
 • ვებ გვერდის მართვა კორპორატიული სტილის მიხედვით;
 • პროექტების/პრეზენტაციების დამუშავება, ტექნიკური გაფორმება;
 • „112“-ის და შს სამინისტროს ღონისძიებების საორგანიზაციო საკითხებში მონაწილეობის მიღება.

აკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • შესაბამისი უმაღლესი განათლება; კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერთიფიკატი;
 • გრაფიკული პროგრამების თავისუფლად ფლობა: (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3D max, InDesign)
 • კომპიუტერული საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა მაგ.Microsoft Office; Power Point;
 • ფოტოხელოვნების ცოდნა;
 • ვიდეო რგოლის შექმნის ცოდნა;
 • სასურველია ვიდეო-საოპერატორო მონტაჟის ხელოვნების უნარის ფლობა; (პროგრამების – Adobe Premier ცოდნა);
 • ვებ-გვერდის მართვის და ადმინისტრირების გამოცდილება (HTML/ JavaScript/CSS-თან მუშაობის ცოდნა).

სავალდებულო მოთხოვნები:

 • მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება გრაფიკულ/ვებ/მულტიმედია დიზაინში;
 • დიზაინის შექმნა ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

შერჩევის პრინციპი და ვადები

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 1. გასაუბრება.
 2. პორთფოლიოს განხილვა.
 3. პრაქტიკული დავალება – 3 დღის ვადაში შესასრულებელი სამუშაო – პოსტერის დიზაინი, ვიდეო მონტაჟი ან სხვა.

ანაზღაურება – 1000 ლარი

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge; განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 12/10/2014.

შინაგან საქმეთ სამინისტროს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი)

სპეციალისტი (ოპერატორი) – დასაქმების პერსპექტივით, სარეზერვო ბაზისთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 • 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება ოპერატორის პოზიციაზე;
 • სასურველია სამედიცინო ან იურიდიული განათლება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office);
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • აკადემიური მეტყველების უნარი;
 • მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა სასაუბრო დონეზე (მაგ. ინგლისური, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული, თურქული, ფრანგული, გერმანული ან სხვა).


შერჩევის პრინციპი და ვადები

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 • IQ ტესტი;
 • კომპიუტერული პრაქტიკის გამოცდა;
 • ფსიქოლოგიური ტესტი;
 • გასაუბრება;
 • ტრენინგი – ხანგრძლივობა 8 დღე;
 • გამოცდა;
 • პრაქტიკული სწავლება – ხანგრძლივობა 10 დღე;
 • შემაჯამებელი გამოცდა.

კანდიდატები რომლებიც წარმატებით გადალახავენ ყველა ეტაპს ავტომატურად მოხვდებიან შსს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი) სარეზერვო ბაზაში. ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, დასაქმდებიან სარეზერვო ბაზაში მყოფი კანდიდატები.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge;

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 19/08/2014

შინაგან საქმეთ სამინისტროს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი)

სპეციალისტი (ოპერატორი) – დასაქმების პერსპექტივით, სარეზერვო ბაზისთვის.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება ოპერატორის პოზიციაზე;
 • სასურველია სამედიცინო ან იურიდიული განათლება;
 • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები (Microsoft Office);
 • სწრაფი ბეჭდვა;
 • აკადემიური მეტყველების უნარი;
 • მინიმუმ ერთი უცხო ენის ცოდნა სასაუბრო დონეზე (მაგ, ინგლისური, რუსული, სომხური, აზერბაიჯანული, თურქული, ფრანგული, გერმანული ან სხვა).

შერჩევის პრინციპი და ვადები

კანდიდატები რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან შემდეგ ეტაპებს:

 1. გასაუბრება;
 2. ტრენინგი – ხანგრძლივობა 8 დღე;
 3. გამოცდა;
 4. პრაქტიკული სწავლება – ხანგრძლივობა 10 დღე;
 5. შემაჯამებელი გამოცდა.

კანდიდატები რომლებიც წარმატებით გადალახავენ ყველა ეტაპს ავტომატურად მოხვდებიან შსს სსიპ „112“-ის (დეპარტამენტი) სარეზერვო ბაზაში. ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში, დასაქმდებიან სარეზერვო ბაზაში მყოფი კანდიდატები.

დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი CV (თანდართული ფოტოსურათით) შემდეგ მისამართზე hr@112.ge; განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 21.05.2014

კანდიდატების შერჩევა ხდება ორ ეტაპად: ტესტირება და გასაუბრება.

ანაზღაურება
: 1,050 ლარი.

სამუშაო გრაფიკი
: სრული – 10:00-19:00 (შაბათ-კვირა დასვენება).

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • დაგეგმილი სარეკლამო კამპანიების განხორციელება.
 • პრესრელიზების მომზადება.
 • მასმედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიის მიხედვით მედიის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია.
 • მასმედიაში “112”-ის შესახებ გასული ინფორმაციის მოძიება და შეგროვება.
 • კრიზისული პერიოდებისთვის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გეგმის განხორციელება.
 • ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განახლება.
 • ვებ-გვერდის ინფორმაციის – სტატიების შექმნა.
 • პრესრელიზების და საინფორმაციო ბიულეტენების სამიზნე აუდიტორიისთვის გავრცელება.
 • წლიური ანგარიშისათვის მასალების მოძიება და მომზადება.
 • სხვადასხვა შეხვედრების, ღია დღეების და მედიის ტურების ორგანიზება და განხორციელება.
 • სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულებაში მონაწილეობის მიღება.
 • დადგენილი წესითა და პერიოდულობით, შესრულებული სამუშაოს შესახებ ანგარიშების მომზადება.
 • PR პროექტების მომზადება.
 • მასმედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიის მომზადება.

აუცილებელი უნარ-ჩვევები:

 • საბაზისო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა (MS Office – Outlook, PowerPoint და სხვა)
 • გამორჩეული წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები
 • ინგლისური ენის ფლობა
 • რუსული ენის სრულყოფილი ფლობა
 • ქართული ენის სრულყოფილი ფლობა
 • გადაწყვეტილებების მიღების უნარი
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • კრეატიული აზროვნების უნარი
 • გუნდში მუშაობის უნარი
 • დისციპლინირებულობა
 • გაწონასწორებულობა.

განათლება: უმაღლესი – სასურველია სოციალური მეცნიერებების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგის და ჟურნალისტიკის მიმართულებით.
გამოცდილება: სასურველია 2 (ორი) წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

გამოაგზავნეთ CV და ფოტოსურათი (CV ფოტოს გარეშე არ განიხილება) შემდეგ მისამართზე: hr@112.ge და სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება. CV-ების მიღების ბოლო ვადაა 9 აგვისტო, 2013 წ. (09.08.2013).

“112” უფლებას იტოვებს, საჭიროების შემთხვევაში, კანდიდატისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა.

CV გადარჩევის საფუძველზე შერჩეული კანდიდატები გაივლიან ტესტირებას. შემდეგ ეტაპზე გადასვლა მოხდება წინა ეტაპის წარმატებით გავლის შემთხვევაში.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნების შესაბამისად კანდიდატი არ უნდა იყოს ნასამართლევი.

Essential requirements:

 • Decent knowledge of .NET/C#, ASP.NET, WCF
 • Good knowledge of SQL Language
 • Fluent knowledge of English Language
 • Work experience of at least 3 years in the respective field
 • Bachelor’s degree or higher in technical field.

Knowledge of following technologies is desired:

 • ASP.NET MVC
 • LINQ, Entity Framework
 • Restful web services
 • Non-relational database (NoSQL).

Awareness of following methodologies is a plus:

 • Object Oriented Analysis and Design
 • Agile methodology and related practices
 • Software architecture patterns.

Required personal skills:

 • Eagerness of continuous improvement
 • Good communication skills
 • Problem-solving skills
 • Teamwork ability
 • Sense of responsibility.

Due to special requirements by the Ministry of Internal Affairs, the candidate must have clean criminal record.

Interested candidates should send their resume (preferably in English) to: it@112.ge

Important: Please indicate the position name (Programmer in IT Department) in the subject line of your e-mail.

Only short-list candidates will be invited to the interview.