ლიცენზირებული დაწესებულებების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შემოწმება და შესაბამისი ვიდეომეთვალყურეობის დამონტაჟების აქტის გაცემა

შსს სსიპ – საზოგადოებრივი უსართხოების მართვის ცენტრი „112“ ახორციელებს ლიცენზირებული დაწესებულებების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალიწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას და ვიდეომეთვალყურეობის დამონტაჟების აქტის გაცემას.

ლიცენზირებულ დაწესებულებებს განეკუთვნება:

  • აზარტული დაწესებულებები;
  • მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები;
  • სესხის გამცემი სუბიექტები; ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები;
  • ავტორიზებული აფთიაქები;
  • ავტოგასამართი, აირგასამართი და აირსავსები საკომპრესორო სადგურები.

აღნიშნული დაწესებულებების ხელმძღვანელი ან უფლებამოსილებაზე პასუხისმგებელი პირები, ობიექტის გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებული ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შემოწმების მოთხოვნის მიზნით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პორტალზე camera.mia.gov.ge რეგისტრირდებიან.

პორტალზე ორგანიზაციების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევის  ან/და უკვე დარეგისტრირებული ორგანიზაციებისთვის, რაიმე სახის ტექნიკური დახმარების აღმოჩენის მიზნით, სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის ბაზაზე ფუნქციონირებადი სატელეფონო ნომრები (032 241 96 64, 032 241 96 43), ყოველი სამუშაო დღის 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე, მომხმარებელთა სწრაფ და კვალიფიციურ მომსახურებას უზრუნველყოფენ.

პორტალზე დარეგისტრირებული ორგანიზაციის განაცხადის ელექტრონული განხილვის შემდგომ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებული ლიცენზირებული დაწესებულებების გარე ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების არადისტანციურ შემოწმებას და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული პარამეტრების/მახასიათებლების ერთიან სტანდარტათ  შესაბამისობის დადგენას, სსიპ – საზოგადოებრივი უსართხოების მართვის ცენტრი „112“, ორგანიზაციის განაცხადის მიღებიდან, 30 დღის განმავლობაში ახორციელებს.