ფოტო/ვიდეოკამერები

დანაშაულის პრევენციისა და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, საქართველოს მასშტაბით სრული დატვირთვით ამოქმედებულია 4786 ვიდეოკამერა, რომელთაგანაც 1751 არის ნომრის ამომცნობი ხოლო 3035 არის ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა.

2020 წელს, ქვეყნის მასშტაბით დამონტაჟდა 319 ვიდეოკამერა, საიდანაც 173 არის ზოგადი ხედვის, ხოლო 146 – ნომრის ამომცნობი, ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერა.

ჭკვიანი კამერები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროექტის „უსაფრთხო ქალაქი, უსაფრთხო რეგიონი, უსაფრთხო ქვეყანა“ ფარგლებში, დანაშაულის და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის ეფექტური პრევენციისა და საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით  2017 წლის 1 ნოემბრიდან, ავტომატიზებულ რეჟიმში ამოქმედდა „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერების სისტემა, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა ავტომატურად დააფიქსიროს 5 ყველაზე გავრცელებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, კერძოდ:

  • წითელ შუქნიშანზე გავლა;
  • ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა;
  • მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში მოძრაობა;
  • მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილება;
  • დაშვებული სიჩქარის გადაჭარბება.
 

სექციური  სიჩქარის კონტროლი

დღეისათვის, საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზებზე ამოქმედებულია 270 საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია, რის საფუძველზეც კონტროლდება 1152 კმ. სიგრძის საგზაო მონაკვეთი.

2020 წელს ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა საშუალო სიჩქარის კონტროლის 54 სექცია, რის საფუძველზეც კონტროლდება 291 კმ. სიგრძის საგზაო მონაკვეთი.

წერტილოვანი რადარები

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფიქსაცია ასევე ხორციელდება ე.წ წერტილოვანი სიჩქარის მზომი რადარებით, რომლებიც კონკრეტულ საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, ფოტო რეგისტრაციის მეშვეობით აფიქსირებენ   ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს. დღეის მდგომარეობით  წერტილოვანი რადარი საქართველოს მასშტაბით  ამოქმედებულია 27 ლოკაციაზე.

ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერები

იმ ლოკაციებზე,  სადაც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სიმრავლისა და მრავალფეროვნების გამო შეუძლებელია ე.წ. „ჭკვიანი“ ვიდეოკამერის გამოყენება, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ფიქსაცია ხორციელდება ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერების გამოყენებით, ცენტრის ოპერატორების ვიდეომეთვალყურების გზით.

ტექნიკური დათვალიერების არ მქონე ავტომობილების ფიქსაცია

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის ბაზაზე დანერგილი პროგრამული სერვისის საფუძველზე ხდება იმ ავტროსატრასპორტო საშუალებების სახელმწიფო სანომრე ნიშნების დაფიქსირება, რომელთაც არ გაუვლიათ ტექნიკური ინსპექტირება. აღნიშნული სისტემის საშულებით, ამოცნობილი ყოველი სანომრე ნიშნის გადამოწმება ავტომატურად ხორციელდება შსს მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზასთან  და დარღვევის შემთხვევაში სისტემა ავტომატურად აფიქსირებს სამართალდარღვევას. აღნიშნული სამართალდარღვევა ფიზიკური პირებისათვის ითვალისწინებს ჯარიმას 50 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 200 ლარის ოდენობით.