გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი „112“
დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს შეუერთდა.