2020 წლის 21 აგვისტოდან, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-მა, საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით, ქვემო ქართლის რეგიონში, მარნეულის, თეთრი წყაროს, ქ. რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე 16 (თექვსმეტი) ლოკაციაზე:

 1. მარნეულის გზატკეცილის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-3 კილომეტრიდან (თბილისის გასასვლელი ფონიჭალა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრმდე (თელეთი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 2. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრიდან (თელეთი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრამდე (კუმისი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 3. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრიდან (კუმისი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრამდე (თეთრი წყაროს გადასახვევი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 4. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრიდან (თეთრი წყაროს გადასახვევი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრამდე (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ).
 5. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ეკილომეტრიდან (მარნეული 9 მაისის ქუჩა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 29-ე კილომეტრამდე (მარნეული ბარათაშვილის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ).
 6. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 29-ე კილომეტრიდან (მარნეული ბარათაშვილის ქუჩა), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრამდე (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). (ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ).
 7. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 26-ე კილომეტრიდან (მარნეული 9 მაისის ქუჩა). ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრამდე (თეთრი წყაროს გადასახვევი). (ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ).
 8. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-19 კილომეტრიდან (თეთრი წყაროს გადასახვევი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრამდე (კუმისი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
  9 ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-15 კილომეტრიდან (კუმისი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრამდე (თელეთი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 9. ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-11 კილომეტრიდან (თელეთი), ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მე-3 კილომეტრამდე (თბილისის გასასვლელი ფონიჭალა). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 10. თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრიდან (სოფ. გამარჯვება), თბილისის შემოვლითი გზის 48-ე კილომეტრამდე (სოფ. გაჩიანი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 11. თბილისის შემოვლითი გზის 48-ე კილომეტრიდან (სოფ. გაჩიანი), თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრამდე (სოფ. გამარჯვება). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 12. თბილისის შემოვლითი გზის 34-ე კილომეტრიდან (ლოჭინის კვანძი) თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრამდე (სოფ. გამარჯვება), (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 13. თბილისის შემოვლითი გზის 41-ე კილომეტრიდან (სოფ. გამარჯვება), თბილისის შემოვლითი გზის 34-ე კილომეტრამდე (ლოჭინის კვანძი). (ნებადართული სიჩქარე 70 კმ/სთ).
 14. ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირიდან (შ.რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ), მეგობრობის გამზირისა და ზ.ფალიაშვილის ქუჩის კვეთამდე. (ნებადართული სიჩქარე 50 კმ/სთ).
 15. მეგობრობის გამზირისა და ზ.ფალიაშვილის ქუჩის კვეთიდან რუსთავი, მეგობრობის გამზირამდე. (შ.რუსთაველის ძეგლის მიმდებარედ) რუსთავი, (ნებადართული სიჩქარე 50 კმ/სთ).

საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 16 (თექვსმეტი) სექცია ამოქმედდა, შესაბამისად სულ საქართველოს მასშტაბით უკვე 1097 კმ. სიგრძის საავტომობილო გზა გაკონტროლდება სიჩქარის სექციური კონტროლის სისტემით.