სამუშაო ადგილი: თბილისი/რუსთავი

ფუნქციები:
ოპერატორის პოზიცია გულისხმობს „112“- ში შემოსული გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ შეტყობინების მიღებას, დამუშავებასა და
შესაბამისი სამსახურისთვის გადაცემას სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით.


უნარები:


პიროვნული თვისებები:


სასურველია: ინგლისური, რუსული, თურქული, სომხური ან აზერბაიჯანული ენების ცოდნა (კანდიდატის მხრიდან უცხო ენის ცოდნის
დაფიქსირების შემთხვევაში, გასაუბრების ეტაპზე მოხდება ენის ცოდნის გადამოწმება).

*კანდიდატთა საყურადღებოდ!

ოპერატორთა შერჩევა ხორციელდება სარეზერვო ბაზისთვის. დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში კანდიდატი
მოიხსნება შერჩევიდან.

კანდიდატმა შესაბამის გრაფაში სავალდებულოა ატვირთოს:

– სამოტივაციო წერილი ქართულ ენაზე (არაუმეტეს 200 სიტყვისა), სადაც უნდა უპასუხოს 2 შეკითხვას:
1. აღწერეთ, რატომ გსურთ ამ პოზიციაზე მუშაობა
2. აღწერეთ, თქვენი პიროვნული თვისებები და/ან პროფესიული უნარ-ჩვევები, რომლებიც თქვენი აზრით, დაგეხმარებათ “112”-ის
ოპერატორად მუშაობაში
– განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
– უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

შერჩევის ეტაპები:

1. განაცხადების გადარჩევა;
2. ტესტირება;
3. გასაუბრება;
4. სპეციალური კურსი (ოპერატორის სამუშაო სპეციფიკისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფის, ცოდნის და უნარების შემსწავლელი
კურსი, რომელიც შედგება პროგრამული, თეორიული, პრაქტიკული და საგამოცდო კომპონენტებისგან).

საკონტაქტო ინფორმაცია
0322-41-96-97; 0322-41-86-24
მარიამ ნოზაძე; მარიამ გახოკიძე

კანდიდატებს ყოველი ეტაპის დასრულების შემდეგ შედეგების შესახებ ეცნობებათ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

დაინტერესებული კანდიდატები უნდა დარეგისტრირდნენ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge
რეზიუმეების მიღება ხდება მხოლოდ www.hr.gov.ge-ის მეშვეობით ბმულზე